Fix UTC offset (zomertijd)

3 jobs for master
latest Auto DevOps