Unverified Commit 6ff7ae3f authored by Tammo Jan Dijkema's avatar Tammo Jan Dijkema
Browse files

Add handleiding, update readme

parent 36f00e44
# Sun demo
# Continuum demo
This plot was used in the *Zonnekijkdag* livestream from the Dwingeloo Telescope on 5 July 2020. It plots the total intensity of the telescope signal against the separation from the Sun or Cassiopeia A.
......@@ -6,4 +6,8 @@ The signal is acquired by a GnuRadio flowchart, which dumps two numbers per seco
Measurements are written out to a data file, and to an updating plot on the screen.
Code is pretty ugly, but it did the trick at least once. Improvements welcome.
\ No newline at end of file
Code is pretty ugly, but it did the trick at least once. Improvements welcome.
**Update 2021**: code has been improved to show offsets for several other sources. It was used for many live tours of the telescope. Data published on https://charon.camras.nl/public/continuumdata
For operators: see [handleiding](handleiding.md)
# Handleiding continuümdemo DT
Tammo Jan Dijkema, 30 augustus 2021
## Overzicht
Met deze demo kan je met de Dwingeloo Telescoop laten zien dat er van sommige bronnen aan de hemel veel ruis afkomt. Deze bronnen zijn, op volgorde van afstand:
* De maan.
* De zon.
* M42 / Orionnevel: stervormingsgebied om 1.300 lichtjaar. Dit is een populair object voor mensen met een optische telescoop, en ziet er ook in Stellarium ook spectaculair uit als je inzoomt.
* Taurus A / Krabnevel: supernovarestant op 6.500 lichtjaar. Hier hebben we een prachtige Hubble-plaat van in de telescoop. De supernova was in 1054.
* Cassiopeia A: supernovarestant op 11.000 lichtjaar. Deze supernova schijnt pas ruim 300 jaar oud te zijn. Als je met Stellarium hierop inzoomt kun je vaag een bolvormige gaswolk zien.
* Cygnus A: melkwegstelsel op 700 miljoen lichtjaar (alle andere objecten liggen binnen onze eigen Melkweg). Op de schaal van het plexiglas melkwegmodel ligt dit stelsel aan de overkant van de hei (3km).
Idee van de demo is dat je tijdens een verhaal twee of drie bronnen laat zien, met elk een heel ander verhaal, andere afstand, die duidelijk radio-straling geven. Het plotje, dat live wordt opgebouwd, laat met een rood puntje zien wat er momenteel gemeten wordt. Het geeft een soort spanning in de waarneming om te zien hoe hoog het rode puntje gaat komen als de telescoop op de bron komt. Waar de telescoop staat t.o.v. de bron zie je op de x-as van de grafiek, en in Stellarium.
<img src="voorbeeld.png" />
## Hardware
Deze demo werkt op 1330MHz. We hebben dus het signaal van de 23cm-feed nodig. We gebruiken als ontvanger de Ettus B210, het witte kastje. Die moet verbonden zijn met z'n GPS-ontvanger, en via USB met mercurius (deze kabels zijn in principe aangesloten). Verder moet de poort RX2 (tweede poort van links) verbonden zijn met de 23cm-feed.
Om de zon goed waar te kunnen nemen moet de verzwakker (*attenuator*) voor 23cm aan staan (schakelaartje met opschrift **23 ATT** omhoog).
<img src="aansluiting.jpg" />
## Starten demo
Het starten van de demo bestaat uit dubbelklikken op *Continuumdemo* op het bureaublad van mercurius. Dit duurt even. Als het goed gaat zie je een waterval-plot en een leeg plot-venster verschijnen.
## Stellarium
Stellarium is handig om te kijken welke bronnen op zijn op het moment van de waarneming. Je start Stellarium door op het bureaublad te dubbelklikken op *Stellarium*.
en handige sneltoets is **Ctrl-F** om een object te zoeken. Als je het object gevonden hebt, ga je er met Enter naar toe. De Dwingeloo telescoop staat als vizier ingetekend in Stellarium, deze kun je ook zoeken met Ctrl-F. Als je de telescoop zoekt en op **Spatie** drukt, blijft Stellarium erop gecentreerd.
Het is handig om even met Stellarium te oefenen. Met de muis kun je heen en weer slepen, met het scrollwieltje in- en uitzoomen.
Je kunt in Stellarium de atmosfeer aan- en uitzetten met de knop **A** (van atmosfeer). Ik begin de demo altijd met een strak blauwe lucht, en laat pas later de sterren erachter zien.
## Schermen en schermpjes
De grote monitor bij het plafond gaat aan met de grote schakelaar aan de muur. Deze monitor toont wat je op het scherm van mercurius ziet, maar alleen de bovenste helft. Zorg dus dat de interessante dingen boven in het scherm staan.
Om te wisselen tussen programma's is de sneltoets **Alt-Tab** erg handig. Je kunt zo een schermpje naar boven toveren dat bijvoorbeeld achter Stellarium zit. Soms is het nodig om een paar schermpjes verder te gaan, dus dan is de sneltoets **Alt-Tab-Tab-Tab** totdat je het juiste schermpje (bijvoorbeeld de Matplotlib-plot) hebt.
Om het bureaublad te tonen -- handig als je Stellarium open hebt en de demo wilt starten -- kun je de sneltoets **Ctrl-Alt-D** (van Desktop) gebruiken. Je kunt dan weer terug naar Stellarium met bijvoorbeeld Alt-Tab.
## Sturen van de telescoop
De y-as toont de plot toont het ruisniveau: hoger is meer ruis. Op de x-as staat hoe ver de telescoop *in azimut-richting* van de bron verwijderd is (detail: hierin is gecorrigeerd voor de cosinus elevatie). Om het ruisniveau van de bron te meten, moet je dus de telescoop in azimut-richting over de bron heen laten gaan.
Om een bron te meten, stuur je met de console (de linker computer) naar de bron toe. Voor de verre bronnen met J2000, de posities staan geprogrammeerd onder voorkeuzeknoppen net zoals de pulsar. Voor de zon en de maan kun je op het tabblad 'Sun' of 'Moon' klikken, en *Tracking enabled* drukken.
Met *Offset* kun je sturen hoe ver de telescoop in Azimut-richting naast de bron moet richten. Je kunt bijvoorbeeld van +2 naar -2 graden offset gaan. Je kunt de offset al veranderen als de telescoop nog een klein beetje vaart heeft, dit maakt dat je niet steeds hoeft te wachten op het op toeren komen van de telescoop. Dit merk je na een paar keer draaien vanzelf. Eventueel even oefenen op de demo-console.
<img src="console.png" />
Het sturen van de telescoop uitgebreid beschreven in het handboek voor operators.
## Data
De data van deze demo wordt als CSV-bestand opgeslagen in `~camrasdemo/zonnedemo/data*.dat`. Ik kopieer deze data regelmatig naar `/home/www/continuumdata`, waardoor de data verschijnt op https://charon.camras.nl/continuumdata . Deze bestanden kunnen vervolgens bijvoorbeeld in Excel geopend worden.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment